Kancelaria Radców Prawnych

Tomasz Ogłódek & Marzena Czarnecka

Zespół

team

Tomasz Ogłódek

Wspólnik zarządzający, radca prawny

Radca prawny, wspólnik w kancelarii, od 1999 r. związany z branżą energetyczną. Doświadczanie w zarządzaniu, były członek a następnie przewodniczący rady nadzorczej sieciowego przedsiębiorstwa komunalnego.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach z zakresu bankowości i finansów. Były pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu energetyki w Szkole Głównej Handlowej oraz z zakresu prawa energetycznego i zagadnień cywilnoprawnych związanych z energetyką, między innymi w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Krajowej Izbie Gospodarczej w ramach programu EFS. Ukończył studia podyplomowe w zakresie ubezpieczeń (CNESSS Francja).
Współautor komentarza do ustawy prawo energetyczne (wraz z Marzeną Czarnecką) wyd. Branta 2007, wyd. C. H. Beck 2009, 2012, 2020 współautor (z M. Czarnecką i M. Boroń) pozycji „Taryfy w ciepłownictwie aspekty prawne” wyd. C.H. Beck 2010. Autor licznych artykułów z zakresu prawa energetycznego.

team


Dr hab. Marzena Czarnecka, Prof. UE

Wspólnik, radca prawny, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Radca prawny z ponad 20 – letnim doświadczeniem na rynkach regulowanych, specjalizujący się w prawie konsumenckim i prawie konkurencji, prawie gospodarczym oraz prawie pracy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w 2019 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, od roku 2020 posiada status profesora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Była dyrektor departamentu działu prawnego w grupie Tauron (2012 -2017), do 2020 r. koordynator w Polsce BGCE BU Sales w Vattenfall Sales Poland (2010 – 2012), w 1999 r. współzałożyła kancelarie radców prawnych, w której do dziś jest wspólnikiem. Od 2007 r. pełni funkcje Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, od 2013 r. jest członkiem Towarzystwa Obrotu Energią oraz Koordynatorem sekcji energetycznej w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych CARS.


Autorka ponad 60 publikacji z zakresu prawa konsumenckiego i energetycznego, w tym:

 • - Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz / red. Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2020;
 • -  Marzena Czarnecka, Ekonomiczna analiza przepisów chroniących konsumentów na rynku energii elektrycznej, w Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE. Zagadnienia wybrane / red. Bogusława Gnela, Elżbieta Sługocka-Krupa, Monika Szaraniec, Angelo Viglianisi Ferraro, S. 201 – 2011, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2019;
 • - Ignorance of prices by consumers in the electricity market / Marzena Czarnecka, Intercathedra, 2019, nr 38 s. 5-11 - tab. - Streszcz., summ. - Bibliogr. 24 poz.;
 • - Consumer protection standards on electricity markets / Marzena Czarnecka, Grzegorz Lot, w Challenges for Companies and Consumers in International Market / edited by Sławomir Smyczek, Justyna Matysiewicz, Kim Fam, Katowice, Publishing House of the University of Economics in Katowice, 2018, S. 13-24 - rys. - Bibliogr. 15 poz.;
 • - Information sources affecting consumer behaviour in the electricity market / Marzena Czarnecka, Management Sciences, 2018, vol. 23, no. 2 s. 4-11 - rys., tab. - Streszcz., summ. - Bibliogr. 30 poz.;
 • - Obowiązki informacyjne a zachowania konsumentów na rynku energii elektrycznej. Studium ekonomii prawa / Marzena Czarnecka, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, 712 s. : rys., tab., Bibliogr. 399 poz.;
 • - Rozwój klastrów energii w Polsce - uwagi ogólne / Marzena Czarnecka, Studia Prawno-Ekonomiczne, 2018, vol. 109 s. 11-24 - Streszcz., summ. - Bibliogr. 16 poz.;
 • - The influence of product knowledge on consumer purchase decisions on the energy market. A European perspective / Marzena Czarnecka, Zarządzanie. Teoria i Praktyka, 2018, nr 2 (24) s. 51-58 - rys., tab. - Streszcz., summ. - Bibliogr. 23 poz.;
 • - Trendy w zachowaniach konsumentów na rynku energii elektrycznej w zależności od wieku - wybrane zagadnienia / Marzena Czarnecka, Marketing i Rynek, 2018, nr 4, CD s. 111-121 - tab. - Streszcz., summ. - Bibliogr. 23 poz.;
 • -  Ekonomiczna analiza prawa ochrony konsumentów / Marzena Czarnecka, Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, Nr 321 s. 118-135 - Streszcz., summ. - Bibliogr. 55 poz., s. 132-134;
 • - Konkurencja na rynku energii elektrycznej / Marzena Czarnecka, w Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu / autorzy: Arnold Rainer [i 88 pozostałych] ; [redaktorzy naukowi: Maciej Bernatt, Agata Jurkowska-Gomułka, Monika Namysłowska, Anna Piszcz], S. 567-574, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2017;
 • - Prawna regulacja nowych produktów dla konsumentów na rynku energii elektrycznej / Marzena Czarnecka, w Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu : wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich / red. Sławomir Dudzik, Barbara Iwańska, Nina Półtorak, S. 234-244 - rys., Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2017;
 • - Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstwa energetycznego / Marzena Czarnecka, Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, Nr 329 s. 94-105 - Streszcz., summ. - Bibliogr. 20 poz.;
 • - Dochodzenie roszczeń w trybie art. 57 ust. 1 pkt 1 PrEnerg w porównaniu do art. 57 ust. 1 pkt 2 PrEnerg ustalenie wartości szkody / Marzena Czarnecka, w  Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii. Studium prawne / red. prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł, S. 97-108, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2016;
 • - Prawo konsumenckie w praktyce / red. Marzena Czarnecka, Tadeusz Skoczny, 301 s. : rys., Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2016;
 • - Prawo konsumentów do informacji na rynku energii / Marzena Czarnecka, w Kapitał, praca, człowiek. księga jubileuszowa Profesora Jana Wojtyły / red. nauk. Aleksander Jerzy Witosz, S. 175-184, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, cop. 2016;
 • - Problematyka prawna usług na rynku energii świadczonych na rzecz konsumenta / Marzena Czarnecka, Europa Regionum, 2016, T. 29 s. 197-210 - Streszcz., summ. - Bibliogr. 10 poz.;
 • - Stosowanie ustawy o prawach konsumenta na rynku energii elektrycznej / Marzena Czarnecka, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2016, nr 3 (5) s. 39-50 - rys. - streszcz. - bibliogr. 17 poz. s. 50;
 • - Automatyczne przedłużanie umów z konsumentami na rynku energii elektrycznej / Marzena Czarnecka, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2015, nr 3 s. 66-78;
 • - Inteligentne opomiarowanie energii elektrycznej a prawa konsumentów / Marzena Czarnecka, w Internet rzeczy. Bezpieczeństwo w Smart City / red. Grażyna Szpor, S. 97-106, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2015;
 • - Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny / red. Marzena Czarnecka, nr 3 (4), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2015;
 • - Konkurencja / Marzena Czarnecka, Dorota Benduch, w Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. nauk. Antoni Witosz, Aleksander Jerzy Witosz, S. 243-256, Warszawa, Lex a Wolters Kluwer Business, 2015;
 • - Sposoby i formy zawierania umów z konsumentami na rynku energii elektrycznej / Marzena Czarnecka, w Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława Gnela, Kinga Michałowska, S. 199-208, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2015;
 • - Wpływ orzecznictwa sądowego na sytuację prawną konsumenta na rynku energii elektrycznej i gazu / Marzena Czarnecka, Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, Vol. 3, Nr 3 s. 149-160 - Streszcz., summ. - Bibliogr. 14 poz.;
 • - Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek Prawo energetyczne. Komentarz Wyd. 2 poprawione, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012 s. 801;
 • - Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka Prawo energetyczne. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, 2009 s.587;
 • - Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka Prawo energetyczne. Komentarz Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, Katowice, 2007, s. 590,
 • - Taryfy w ciepłownictwie. Aspekty prawne / Marta Boroń, Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek, X, 126 s., Warszawa , Wydawnictwo C. H. Beck, 2010.

team

Prawnicy:

Radca prawny Bartłomiej Stachura
Grzegorz Zych

Dział windykacji:

Piotr Olszar

Sekretariat:

Beata Szeląg